Абонаментът в ZnamKak.com помага:

Владимира Георгиева
ZnamKak ме "държи" във форма. Най-полезни са онлайн срещите, възможността за консултации чрез тях, следене на новостите, задаването на въпроси.
Милен Сарандев
Най-полезното в ZnamKak.com e обширната и добре систематизирана информация. Убеден съм, че абонаментът че ще бъде от полза на всеки настоящ и бъдещ колега, избрал да работи и да се развива в областта на счетовосдтвото. Бъдете здрави и продължавайте все така - на гребена на вълната!
НАТ-Ташева и партнер ЕООД
В ZnamKak.com се разискват се въпроси и теми от ежедневната практика в областта на трудово-правните взаимоотношения, на достъпен и разбираем език. Колегите от ZnamKak.com са на наше разположение при необходимост, бързо, своевременно и компетентно получаваме отговори на зададените въпроси.
Елена Рашкова
Най-полезното в ZnamKak.com e, че мога да намеря отговор на всеки въпрос, който възниква в работата ми.Абонаментът ми помага в решаването на казуси и в повишаването на знанията и компетентността ми. Препоръчвам абонамент, защото ZnamKak.com е полезен за работата ми като счетоводител.
Деница Александрова
В ZnamKak.com информацията е изключително добре структурирана. Човек лесно може да се ориентира в платформата и да намери за секунди това, което му е необходимо. Най-полезно за мен е навременната, точна и актуална информация. Абонаментът ми е верен спътник в процеса на работа, използвам го при решаване на по-сложни казуси, за сверяване на придобитите знания, за получаване на насоки за работа при нови законови промени. Много полезни са и срещите с различни експерти, които насочват вниманието на всички ни към специфични моменти във връзка с прилагане на данъчно и осигурително законодателство. Бих препоръчала абонамент на мои колеги, тъй като полезността, която можем да получим от платформата е в пъти по-висока в сравнение с цената на услугата. Знанието е най-важният ни коз и си заслужава да се инвестира в придобиването и надграждането му.
МАРИЯ ЛАЗАРОВА
Най-полезното в ZnamKak.com са статиите и актуалните въпроси, които се разглеждат, особено когато има и дадени примери към тях. Абонаментът ми помага с бързината и навреме да намерим решението на даден казус. Достъпът не е скъп ,а търсенето е лесно.
Велиана Неделчева
Най-полезното в ZnamKak.com e научаване на нови и затвърждаване и надграждане на вече познати за нас теми!Бих препоръчала абонамент в ZnamKak.com, защото сте най-добрите в това, което правите ! :)
Нели Цветанова
Ясни и разбираемо поднесени казуси, достатъчно професионално обосновани, но в същото време без излишно теоретизиране. ZnamKak.com помага реално и адекватно в практиката. Благодаря!
Мариана Артинова
Най-полезното в ZnamKak.com e своевременното предоставяне на промените в законодателството, както и срещите в Zoom с прекрасни лектори, тълкувания и представяне на информацията на достъпен език. Абонаментът ми помага в работата при вземане на решения и при различни казуси. Бих препоръчала абонамент в ZnamKak.com, защото са актуални, коректни, отзивчиви и достъпни.
Марина Златарева
Най-полезното в ZnamKak.com са статиите, които разглеждат различни казуси, особено тези, в които са посочени примери. Аонаментът е достъпен, а ежемесечните срещи по актуални въпроси допринасят изключително за поддържане на актуалността на знанията ни.
Стела Чернец
ZnamKak.com са винаги актуални и навременни. Абонаментът ми помага в ежедневната работа. Бих препоръчала абонамент, защото ZnamKak.com е полезен.
Роси Янчева
Винаги очаквам да науча нещо ново, убедена съм, че не си губим взаимно времето и получените знания ще намерят приложения в практиката. Ценна, полезна и актуална е информацията, която поднасяте!
Гергана Хаджиколева
Най-полезното в ZnamKak.com са кратките онлайн срещи по актуални теми. Бих препоръчала абонамент в ZnamKak.com, защото информацията е винаги актуална и интернет страницата е добре организирана.Има какво да научим и намерим за кратко време.
София Мачева
Най-полезното в ZnamKak.com e, че винаги съм крачка напред в представянето на новите моменти от промените в законите - предоставени са в удобен и лесен начин за възприемане и възможност за много въпроси и обща дискусия.
Мария Димитрова
Темите, които се поставят в сайта са винаги актуални и от практиката. Статиите от колеги са много полезни. Те често съдържат рационални тълкования, които не могат да се прочетат другаде. Абонаментът ми помага в ежедневната работа, взимането на решения по текущи казуси, по-доброто разбиране на законови промени.
Милена Палевска
Най-полезното за мен са онлайн срещите, които се организират по актуални теми. Кратко и ясно се акцентира на важни въпроси. Намирам сигурност за това, че при нужда винаги ще намеря решение на казусите, които имам. Почти ежедневно чета интересни статии, които са насочени към практиката, с ясна и точно представена информация.
Станимира Димитрова
ZnamKak.com ми помага надграждане на познанията ми. Бих препоръчала абонамент, защото е достъпен и на високо професионално ниво.
Алина Чаушева
Очаквам всяка среща с нетърпение. За мен е удоволствие и чест да бъда част от вашата платформа и вашите обучителни срещи. Безкрайно благодаря! Бъдете здрави!
Снежана Димитрова
Систематизирани,точно и конкретно представени статии на база нормативната уредба за всеки казус от счетоводната практика.Колегите са положили много труд във всяка статия, която ни предоставят на нас практикуващите счетоводители, за да знаем и можем повече. Възхитена съм от труда им. Благодарности от сърце!
Красимира Бахова
Платформата Znam.Kak.com e всъщност Знам как да бъда винаги в час с актуалните проблеми в практиката на счетоводителите. Публикуваните статии са винаги към актуални към момента проблеми. Онлайн срещите с водещи специалисти в трудовото и данъчно законодателство са истинско богатство. Знам как ми дава възможност да знам и да мога повече.
Ани Манахова
Най-полезното в ZnamKak.com e експедитивността на действие и богатата база информация. Помага ми в решаването на конкретни казуси и да съм в крак с текущи промени. ZnamKak.com ни поддържа информирани.
Павлина Стаматова
Разнообразие от разработени казуси в различни сфери на данъчно и осигурителното право. Помага в ежедневната ми работа. Срещите в ZOOM са изключително полезни.
Новаков груп ЕООД
ZnamKak.com е мястото, където си сверяваме "часовника" на знанията в счетоводното, трудовото и осигурително законодателство. Статиите са изключително полезни и най-вече актуални в бързо променящата се норматимна уредба. Препоръчвам на всеки любознателен счетоводител да направи абонамент!
Цветелина Стойнева
Най-полезното в ZnamKak.com e актуалната информация, която предоставя и срещите в Zoom. Бих препоръчала абонамент в ZnamKak.com, защото съм доволна от организацията и структурата на самия сайт
Ивелина Найденова
В ZnamKak.com откривам отговорите на редица казуси, пред които съм изправена в счетоводната си работа. Разглеждат се актуални въпроси, винаги подкрепени със становища на НАП или съдебна практика. Много казуси са разгледани с конкретни примери. Особено ценни за мен са онлайн срещите, в които специалисти коментират най - новите промени в законодателството. Абонаментът ми помага да имам достъп по всяко време до разнообразна и актуална информация в областта на счетоводството, данъците и ТРЗ, поднесена ясно и конкретно. Бих препоръчала абонамента в ZnamKak.com, защото информацията, която до момента съм ползвала от платформата ми пести време и съм се убедила, че мога да й имам доверие.
Радостина Добринска
Най-полезното в ZnamKak.com е подробната разработка на казусите с практическа насоченост. Бих препоръчала абонамент в ZnamKak.com, защото е полезен.
Радослава Йовчева
Всичко е полезно.Човек е винаги в час със законодателните промени, които са динамични. Абонаментът ми помага в работата при решаване на специфични казуси. Полезен,смислен и е с практическа насоченост.
Оптиком ООД
В ZnamKak.com има много полезна и актуална информация, което ни помага при решаването на различни счетоводни и данъчни казуси в ежедневието. Много полезни са също и онлайн срещите по-конкретни теми. Ще бъде от полза за всички счетоводители.
Елеонора Аврамова
Най-полезното за мен в ZnamKak.com са документите за майчинство- всичко необходимо на едно място. Лесно и бързо намирам необходимите документи
Стоянка Чачева
Цялата информация, поднесена компетентно и професионално, ми е полезна. ZnamKak.com ми помага да решавам казусите, с които се сблъсквам и да се информирам за новостите в законодателството.