Какво ново написахме

» Подобрение на наети имоти – данъчно третиране по ЗДДС
» Особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.- част II
» Особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - част I
» Данъчно третиране по ЗДДС на последователни (верижни) доставки с един транспорт считано от 01.01.2020 г.
» Кога не се подава Декл. обр. 1 за лице, осигурено на повече от едно основание по чл. 4 от КСО когато на едно от основанията осигур. вноски са внесени върху макс. ОД
» Срокове и задължения на работодателите по Закона за хората с увреждания през 2020 година
» Подаване на ОКД 5 при започване/възобновяване на трудова дейност при пропускане на 7-дневния срок за подаване през януари
» Нюанси при разграничението на доставка на стока и доставка на услуга или малко за правото, което е нужно да познаваме като счетоводители
» Важни моменти и грешки, които да бъдат избягвани при предоставяне на информация от платците на доходи на физически лица със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ
» Справка по чл. 73 ал. 6 ЗДДФЛ - пример 5:Лице на трудов договор и ДУК при един и същи работодател

Изберете категория