Какво ново написахме

» Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при авансовото облагане на доходи, придобити през 2023 г.
» Задължение на местните физически лица да декларират получените/предоставените парични заеми
» Поправки в декларираните данни в данъчната декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
» Служебна дерегистрация съгласно чл. 110, ал. 1 от ЗДДС и последваща отмяна от съда
» Дерегистрация по ЗДДС и начисляването на ДДС по реда на чл.111 при смърт на физическо лице - ЕТ
» Дерегистрация по ЗДДС и начисляването на ДДС по реда на чл.111 за стара сграда
» Срокове за внасяне на окончателната осигурителна вноска за СОЛ
» Окончателен размер на месечния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица
» Данъчно третиране по ЗДДС на консумативните разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др., префактурирани от наемодател на наемател - становище на НАП
» Социални разходи в натура

Изберете категория