Eжегодни корекции на данъчен кредит по чл.79а и чл.79б ЗДДС

 

Ако имате дълготрайни активи, за които сте ползвали частичен или пропорционален данъчен кредит, или сте променили предназначението на активите,  ще попаднете в ежегодните корекции по чл.79а и чл.79б ЗДДС, които  се извършват през м. декември.

Корекциите се посочват в дневника за покупки с протокол по чл. 66, ал. 5 и 6 ППЗДДС.

Те се извършват за активи, които са налични при дружеството.;

 

Искаш ли да прочетеш повече  ?

Чакаме те в ZnamKak.com! 

( с конкретни примери, за да ти е лесно !)


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация