20%/чл.96

Данъчна ставка  20%

основание за регистрация по ЗДДС

чл. 96


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация