2 въпроса, касаещи сделки след Брекзит

Здравейте,
В качеството си на ваши абонати, първо искаме да изкажем огромното си задоволство от материалите във вашия сайт, които действително улесняват тежкия и многообразен счетоводен труд в тази динамично променяща се законова среда.

 

Имаме 2 въпросчета, касаещи сделките след Брекзит

1. В началото на юни очакваме доставка на стоки от Великобритания. По кой режим ги оформяме - чрез редовен внос и митническа декларация или все още като ВОП - чрез Протокол по чл. 117 и съответно деклариране по Инстрастат?

2. За Гугъл оптимизиране и реклама на наша страница в Интернет, ежемесечно получаваме фактура от Гугъл - ИРЛАНДИЯ. Досега документирам услугата с Протокол за самоначисляване на ДДС по чл. 117(2) от ЗДДС, чл.82, ал. 2 и 3 от ППЗДДС и чл. 21, ал.4.
Как да процедирам от м. 7 нататък с документацията, с данъците за услугата?

Предварително благодаря и оставам в очакване на вашите отговори!

Поздрави

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация