Разходи от 2019 г., отчетени през 2020 г.,

Здравейте!

Искам да попитам къде в Декларацията по чл. 92 трябва да посоча непризнати разходи за гориво от минали години, с които да преобразувам резултата за 2020 г. Случаят е следният: не са ми представени пътни книжки от минали години и съответно не съм изписвала горивото на служебния автомобил. Сега обаче ми представят тези пътни книжки и аз изписвам горивото, но не признавам разхода. Знам, че би трябвало да го третирам като счетоводна грешка, но реших да не призная разхода и да преобразувам.
Поздрави, Цветанка

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация