Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по ЗДДФЛ - обновена

Данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност може да се ползва от физическите лица  по следните начини:

- С подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

- чрез работодателя - месечно при авансовото облагане на дохода от трудови правоотношения и при определянето на годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения

  • Как работодателят следва да определи размерите на данъчното облекчение когато срокът на решението на ТЕЛК изтича през годината?
  • Ако физическото лице е навършило пенсионна възраст в срока на експертното решение на ТЕЛК и към момента срокът на решението е изтекъл, има ли правно основание за ползване на данъчното облекчение за намалена работоспособност за годините напред?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация