Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по ЗДДФЛ - обновена

От тази статия може да прочетеш какви са стъпките за ползване на данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност съгл. чл.18 от ЗДДФЛ

Ще получиш отговор на въпросите:

  • Как работодателят следва да определи размерите на данъчното облекчение когато срокът на решението на ТЕЛК изтича през годината?
  • Ако физическото лице е навършило пенсионна възраст в срока на експертното решение на ТЕЛК и към момента срокът на решението е изтекъл, има ли правно основание за ползване на данъчното облекчение за намалена работоспособност за годините напред?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация