ДДС при покупка и последваща продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната

 

Според чл. 86. ЗДДС не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Съгласно чл. 17 от ЗДДС място на изпълнение при доставка на стока e там, където се прехвърля собствеността, ако стоката не се транспортира (ал.1) или там, където започва транспорта (ал.2)

Как следва да се третира съгласно ЗДДС покупката и продажбата на стоки, когато имаме:

  • стоки, закупени в друга държава – членка и продадени в същата държава членка
  • стоки, закупени в друга държава – членка и изнесени за трета страна
  • стоки, закупени в трета страна и продадени в трета страна

Влез и прочети, за да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация