Възможности и ограничения при работа през определени дни от месеца - ТД по чл. 114 от КТ

Съгл. чл. 114 от Кодекса на труда, трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж.

 

В тази статия сме обобщили най-важните специфики на договора по чл. 114 от КТ:

  • Кога трудовият договор по чл. 114 от КТ се счита за основен?
  • Полага ли се на служителят платен годишен отпуск? При прекратяване на договора вписва ли се трудов стаж в трудовата книжка?
  • Има ли право на ДТВ за стаж ?
  • Може ли броят на дните по трудов договор по чл.114 да се променя с допълнително споразумение ?
  • Какво трябва да представлява работа, която не е в кръга на трудовите задължения на служител ?
  • Промяната на работното място  счита ли се за промяна в кръга на трудовите задължения ?
  • Може ли трудов договор по чл. 114 от КТ да се трансформира в ТД по чл. 67 от КТ само с допълнително споразумение ?
  • Може ли да се прекрати трудов договор по чл. 114 по време на майчинство?

 

и още въпроси и отговори - без излишни приказки, само най-важното.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация