Промени в ЗДДС за 2023 г.

Измененията и допълненията в ЗДДС са обнародвани в ДВ, бр.102 от 23.12.2022 г. Основните промени влизат в сила от 01.01.2023 г. с изключение на новите разпоредби за доставчиците на платежни услуги, които ще влязат в сила от 01.01.2024 г.

Кои са основните изменения и допълнения за 2023 г. , прочети ТУК


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация