Данъчни промени 2021 част 5:Промени в ЗДДФЛ

В ДВ брой 104, от дата 8.12.2020 г. е публикуван ЗИД на ЗДДС, с който се въвеждат допълнения и изменения в ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗС и други данъчни закони. В няклоко публикации ще се спрем на най-важните промени:

  • Промени в  сроковете за подаване на годишната данъчна декларация и в сроковете за внасянето на данъка;
  • Относно задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем;
  • Промени в данъчните облекчения;

Влез и прочети повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от ЗДДФЛ