Отчитане на отпуските и болничните при СИРВ

От началото на 2018 г. влязоха в сила промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. С ДВ бр. 58/13.07.2018 отново се въведоха промени в НРВПО, касаещи сумираното изчисляване на работното време. Затова е актуален въпросът:

Кой е правилният начин за отразяване в графика, когато едно лице излезе в болнични или отпуск ? 

За да може да прочетеш какво се има предвид,

абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация