Дежурство и време на разположение

  • По време на дежурство работникът следва да е на работното си място и времето се включва в работното време, определено в трудовия договор.
  • По време на разположение работникът е извън територията на предприятието и това време не се отчита като работно време.

И за двете работодателят издава заповед и утвърждава поименни графици за работа.

 

Влез и прочети повече за реда за установяване на задълженията за дежурство и за времето на разположение на работодателя, максималната продължителност на времето и  отчитането му.

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация