Извършване подбор на персонала

Съгласно чл. 329. (1) от КТ,  при закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

 

В тзи статия ще прочетеш:

- какви са особеностите при определяне обхвата при подбора

- какви са изискванията към подбора

- кои са законодателните критерии за оценка

- длъжен ли е работодателят  да назначи комисия за извършването на подбора

- как се документира подборът 

- Към кой момент следва да бъде съкратен щата, за да бъде законосъобразно прекратяването на трудовото правоотношение – към момента на получаване на предизвестието или към момента на издаване на заповедта?

 

Цялата статия е достъпна за абонати на нашата платена платформа ZnamKak.com 

За да може да я прочетеш, трябва да се абонираш  / цената е символична, по-малко от 1 кафе на ден / или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация