Чуждестранни работници, командировани да работят в България

Казус: Чуждестранно дружество от трета страна (извън ЕС), която не формира място на стопанска дейност в България, командирова дългосрочно (за 12 месеца) свои служители у нас. Процедурите, свързани с АЗ, ИА “ГИТ” и МВР са уредени.

Какво се случва с облагането на работниците?

Влез и прочети!

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация