Чл. 21, ал.2 от ЗДДС

Без ДДС  

При обект в ДЧ чл. 97а, ал.2

Основание за неначисляване:

Чл. 21 ал.2 от ЗДДС
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация