Чл.21, ал.2 (където се намира обекта, на който се оказва услугата)- България


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация