Цесия- счетоводни и данъчни аспекти

Цесията представлява прехвърляне на вземане и би трябвало да е рядко срещано явление в нормална среда, но....уви. В текста ще говорим за вземане, но имайте в предвид, че вземането за един е задължение за друг т.е. дали дадено отношение ще бъде вземане или ще бъде задължение, зависи единствено от коя страна на отношението се намираш. С други думи – въпрос на гледна точка.

Едно вземане/задължение може да бъде уредено по няколко начина:

  1. Да бъде платено
  2. Да бъде опростено
  3. Да бъде прехвърлено

и разбира се има и четвърто:

Да изтече давността му – в този случай няма да бъде уредено, но длъжникът може да се позове на давностния срок и да откаже да изпълни задължението си по конкретното отношение.

В тази статия на нашия гост автор Теодор Тодоров ще научиш:

Какво общо има нормалността на средата с начина на уреждане на едно вземане/задължение?

Какви са данъчните и счетоводни аспекти на цесията?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация