Физическо лице, регистрирано като ЕТ отдава под наем недвижим имот- съпружеска имуществена общност, невключен в активите на предприятието на ЕТ- данъчно третиране

Физическо лице, регистрирано като ЕТ, решава да отдава под наем апартамент, който е имуществена семейна общност и който не е включен в активите на предприятието на ЕТ.

В тази статия на Теодор Тодоров ще прочетеш:

  • Какво е данъчното третиране на доходите от отдаване под наем в този случай ?
  • Трябва ли да се издава фактура и да се начислява ДДС ?
  • Как следва да се документира, удържи и внесе данъкът върху доходите от наем ?

 

 

Влез в ZnamKak.com  и прочети !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно !

Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация