Фактуриране неустойки по договор


Ние сме българска фирма, регистрирана по ЗДДС. Командироваме работници в Германия, във връзка с което направихме резервация в хотел.

Пристигайки в Германия, на работниците им е отказано да бъдат настанени в този хотел.

Немската фирма не е регистрирана по ЗДДС.
Нашият управител иска да им издадем фактура, въз основа на тази резервация с основание "обезщетение за неизпълнен договор", като договор нямаме, а само резервация.
Въпросът ми е, фактурата, която трябва да издам, с ДДС или без ДДС трябва да бъде???


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация