Установяване на задължения за задължителни осигурителни вноски на физически лица при особени случаи

В чл. 122 от ДОПК е регламентиран особен ред, който дава възможност на органите по приходите да установяват задължения и в случаите, когато не са налице необходимите данни за извършване на ревизионното производство по общия ред.

Според разпоредбата на чл. 124а от ДОПК този ред за доказване на доходи се прилага и при установяване на размера на осигурителния доход и съответно за установяване на задължителни осигурителни вноски.
 

В тази статия ще прочетеш:

  • В кои случаи съдът не признава дължимостта на осигурителните вноски за установен недеклариран доход на физически лица?
     
  • Примери от практиката на ВАС.
     

Гост-автор: Вержиния Заркова

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация