Услуги, с получатели ДНЗЛ в трети страни – чл.21, ал.5 ЗДДС

 

Къде е мястото на изпълнение при доставка на т.нар. нематериални и интелектуални услуги, с получатели ДНЗЛ в трети страни ?

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация