Услуги, с получатели ДНЗЛ в ЕС, за които се прилага Режим в съюза

В тази статия ще намериш полезна информация за услуги, с получатели ДНЗЛ в ЕС, за които се прилага Режим в съюза

  • Доставка на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път с получатели ДНЗЛ в ЕС
  • Доставка на други услуги, с място на изпълнение в друга държава членка и с получатели ДНЗЛ в ЕС

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация