Упражняване на трудова дейност и осигуряване на собственик и/или управител на търговско дружество по време на извънредното положение

Поради въведеното извънредно положение собствениците и управителите на дружества е наложително да прекъснат дейност за периода на карантината, тъй като няма да осъществяват дейност.

1. Могат ли самоосигуряващите се лица да прекъснат осигуряването си, като в същото време имат наети лица по трудови правоотношения, които в този период са в платен или неплатен отпуск? 

2. Ако собственикът е управител по договор за управление и контрол как може да декларира, че спира временно дейност и съответно да спре осигуряването си за времето, през което няма да осъществява дейност?

 

Чакаме те в Znamkak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход
За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация