Туроператор и турагент – същност на дейността, счетоводно и данъчно третиране

Светът е пълен с различни забележителности. Хората обичаме да пътуваме и да ги посещаваме, но даже и във времето на интернет, колкото и да имаме информация къде и какво можем да видим, винаги е най-добре някой да ни заведе, да ни покаже, да ни разкаже, да ни осигури транспорт, място за нощувка и място за изхранване. Този някой се нарича туроператор. 

Съгласно Закона за туризма, туроператорска дейност е “организирането на туристически пакети, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел”.

За да може продуктът да бъде продаден до по-широк кръг клиенти, туроператорът има нужда от посредник, който да осъществи връзка между него и клиента и да му съдейства за продажбата на пакета. Този посредник се нарича туристически агент.

Съгласно Закона за туризма, туристическата агентска дейност е “извършването на посредничество при: продажби на туристически пакети на крайни потребители; пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване”.

В следващите редове ще прочетеш повече за същността на дейността на туроператора и туристическия агент, за счетоводното и данъчното им третиране. Гост-автор: Теодор Тодоров

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация