Трябва ли управителката на ЕООД, която има болничен лист за бременност и раждане да упълномощи друго лице, което да управлява дружеството вместо нея

 

В няколко статии ще разгледаме правото на парично обезщетение за бременност и раждане по КСО на управителите на търговските дружества

Кои са условията, на които трябва да отговаря управителката, за да има право да получи парично обезщетение за бременност и раждане ?

Длъжна ли е управителката да прехвърли правата си по управлението когато стане майка ?

Смята ли се полагането на подписи и печати за дейност по управление ?

 

За да даде разяснение по тези въпроси наш гост е госпожа Вержиния Заркова

Прочети Част 2: Трябва ли управителката на ЕООД, която има болничен лист за бременност и раждане да упълномощи друго лице, което да управлява дружеството вместо нея ?

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация