Трябва ли да се издава касова бележка при плащания с карта през Strike

Дружеството ни притежава един електронен магазин, който търгува само на територията на България. Нямаме касов апарат.
Ако приемаме плащания с карта през Stripe , трябва ли да издаваме касова бележка?

Благодаря предварително за съдействието!
В. Тодорова 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация