Трудов договор за заместване на отсъстващ работник съгл. чл. 68 ал. 1 т.3 КТ- може ли да има клауза за прекратяване фиксирана дата ?

В тази статия сме обобщили:

Допустимо ли е при сключване на трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ, като основание за прекратяването му да бъде определена крайна, точно фиксирана дата  ?
Например до завръщане на титуляра ……… но не по-късно от ............дата г.”,

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация