Трудов договор за допълнителен труд - какво трябва да съобразят вторият работодател и работникът при сключването му ?

Според § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, основно трудово правоотношение“ е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд.

Работникът може да сключи един или повече трудови договори за допълнителен труд при същия работодател / чл. 110 от КТ/ или трудов договор за допълнителен труд при друг работодател / чл. 111 от КТ/.

В тази статия сме обобщили какво трябва да съобразят вторият работодател и работникът при сключването на допълнителен трудов договор по чл. 110 и 111 от КТ.

Искаш ли да сравниш своите знания ?

Чакаме те в ZnamKak.com !

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация