Третиране по ЗДДС на спедиторски и транспортни услуги, свързани с международен транспорт

ЕООД извършва спедиторски и транспортни услуги, свързани с международен транспорт. Дружеството е регистрирано по ЗДДС.

  • Дружеството извършва спедиторска услуга, като превозът на стоката започва от територията на страната и приключва на територията на Русия. Клиентът e руска компания, а доставчикът е румънска компания.

Също така дружеството извършва и спедиторска услуга, при която превозът на стоката започва от територията на Украйна и приключва на територията на България. Клиентът е българска компания, а транспортът е извършен от румънска компания.

 

  • Друга спедиторска услуга, която извършва дружеството е свързана с транспорт на стоки, който започва от територията на България и приключва на територията на Украйна. Транспортът е осъществен от украинска фирма

1. Как следва да се отразят в дневниците получените фактури, съответно от румънските компании и от украинската компания, предвид изложената фактическа обстановка?

2. Фактурите, които българското дружество издава с нулева ставка на данъка ли следва да бъдат?

 

Влез и прочети повече !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация