Третиране на възстановените на работниците разходи за пътуване със собствен транспорт

С цел спазване на предписаните противоепидемични мерки, в дружество има приети вътрешни разпоредби, съгласно които на служителите е позволено да ползват собствен транспорт за пътуване до дружеството и обратно. На служителя се възстановяват разходи в определен размер за км, съгласно одобрен ред. Този ред се предоставя за всички работници и служители на дружеството, за които присъствието в дружеството е неотложно, без значение от длъжността им и структурното звено, в което работят.

1. Какво е данъчното третиране на възстановените на работниците и служителите разходи за пътуване със собствен транспорт - като социални разходи или като получени допълнителни трудови възнаграждения ?

2. Дължат ли се задължителни осигурителни вноски върху стойността на възстановените разходи за транспорт на работниците и служителите от местоживеенето им до местоработата и обратно?

 

Влез в ZnamKak.com  и прочети!

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация