Третиране за целите на ДДС на придобит при условие на финансовообвързан лизингов договор лек автомобил и “продаден” на румънска лизингова компания

Фактическа обстановка: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, сключва финансовообвързан лизингов договор и придобива лек автомобил. Плаща авансовата вноска и не ползва данъчен кредит (ДК) за нея. Впоследствие “продава” автомобила на румънско лизингово дружество, регистрирано по ДДС в Румъния.

Казус: Как следва да се третира по ЗДДС “продажбата” и следва ли да се ползва ДК за придобиването на автомобила ?

Влез в Znamkak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация