Транспорт на част от работниците и служители до предприятието когато няма градски транспорт

Може ли да се третира като данъчно освободен разход съгласно Кодекса на труда (КТ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) организирането на превоз с автобуси/бусове за част от служителите, чиито смени започват или приключват в часове, в които няма градски транспорт?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация