Транспорт на работници и служители до предприятието по реда на ЗКПО и ЗДДС

Дружеството осигурява транспорт на работниците и служителите до предприятието, което е отдалечено от спирки на градски транспорт. Транспортът се извършва от лицензирана транспортна фирма с автобуси. Автобусите са с маршрут от местоживеенето на работниците до предприятието и е организиран за всички работници.


1. Социална придобивка ли е транспортът на работниците?

2. Налице ли е право на данъчен кредит за получената транспортна услуга?

Влез и прочети! За да знаеш повече!

 

2. Налице ли е право на данъчен кредит за получената транспортна услуга?
2. Налице ли е право на данъчен кредит за получената транспортна услуга?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация