Такса за обслужване на билет

Здравейте,

Моля за Вашето компетентно мнение по следния казус:

Получили сме фактура от българско дружество, регистрирано по ЗДДС с основание:"такса за обслужване на билет" - фирмата доставчик е Е-скай

Фактурата, която ни е издадена от тази фирма е без ДДС, с основание за прилагане на нулева ставка за ДДС: чл.29 и чл.36, ал.1 от ЗДДС.

Въпросът ми е как следва аз като получател, регистриран по ЗДДС да осчетоводя тази фактура в дневник покупки и дневник продажби и в кой клетки следва да бъде отразена в двата дневника???

Благодаря предварително!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация