Съществени активи на собственика, ползвани в дейността на дружеството

Това е ситуация, при която в дейността на дружеството се използват съществени от гледна точка на бизнеса му активи, които обаче не са негови, а се собственост на собствениците на капитала.

По някакви причини собствениците, които най-често са и управители, много държат собствеността на тяхната земя или сграда да си остане тяхна, а в същото време дейността, която развиват през дружествата си, не може да бъде осъществена без тези активи. В настоящия материал ще разгледаме подобен случай и какви биха били последиците от гледна точка на счетоводство и данъци.

гост-автор: Теодор Тодоров

 Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

Влез в ZnamKak.com! За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация