Счетоводно третиране на предоставен стимул в хипотезата на текущ ремонт при наемодателя-част 5

Целта на настоящия материал е да покаже промените през 2019 г. в счетоводното отчитане на оперативния лизинг (договор за наем) при предприятията, прилагащи НСС . Поради това материалът разглежда единствено промените в Счетоводен стандарт (СС) 17 „Лизинг“ и няма за цел да анализира въпроси, които не са засегнати от промените.

Поканихме като гост-автор по тази материя Димитър Войнов, специалист по ЗКПО, данъчен и счетоводен консултант.

Прочетете няколкото части на темата, посветена на промените в НСС 17, защото те са написани изключително ясно и конкретно !

Пета част:

Счетоводно третиране на предоставен стимул в хипотезата на текущ ремонт при наемодателя

/следва продължение /

Чакаме те в Znamkak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация