Счетоводно отчитане на обезценката на вземане

Досега не съм правила обезценка на вземания. Как се процедира ? Дт 609/Кт 444 с цялата сума ли? В ГДД за 2021г. трябва да я дам в увеличение, ако нищо не се е случило по събираемостта на сумата или няма все още резултат от евентуално дело по обявяване длъжника в несъстоятелност?

Ще бъда отново благодарна на коментар!

 М. Георгиева


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация