Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на получено финансиране по европейска програма

 

Настоящият материал има за цел да покаже счетоводното третиране съгласно Националните счетоводни стандарти (НСС) и данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при получаване на финансиране по европейска програма.

Наш гост-автор е Димитър Войнов, специалист по ЗКПО, данъчен и счетоводен консултант.

 

Чакаме те в Znamkak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация