Счетоводни и данъчни аспекти при намерение за строителство, извършени проектни разходи и отказ от реализация на проекта

Фактическа обстановка: През 2010 г. дружество започва да реализира инвестиционно намерение. Свързаните с това разходи за предпроектни и проектни проучвания, такси за съгласуване, разрешителни и т.н. са отчитани през годините по икономически елементи и са капитализирани в с/ка 613 Разходи за строителство по стопански начин” (или с/ка 207Разходи за придобиване на ДА по стопански начин”).

След много административни спънки, на дружеството е отказано издаването на строително разрешение, а вече издадените други разрешения губят давност. През текущия период, управлението на дружеството взема решение да се откаже от реализацията на инвестиционното си намерение.

Как се третират натрупаните разходи?

 

Чакаме те в ZnamKak.com  !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация