Счетоводни и данъчни аспекти при ликвидация на търговски дружества (част четвърта)

В няколко поредни статии ще обобщим счетоводните и данъчни аспекти при ликвидация на търговски дружества.

Техен автор е Мария Янчева, управител на Аркфин ООД

Това е  последната част. Влез и прочети ! За да знаеш повече !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация