Счетоводни записи при разплащане с акредитиви

Бих искала да се обърна към Тео за съдействие относно счетоводните записи при разплащане с акредитиви.

Имаме сключен търговски договор за покупка на основана суровина от фирма ХХХХХ – Македония, по силата на който ние се задължаваме да гарантираме плащането с издаден акредитив преди да получим доставката.

Средствата по акредитива се гарантират не от наличните парични средства, а със средства от банков кредит под условие.

Доставчикът ХХХХХ Македония изпраща комплекта документи до нашата банка, с което иска да му се преведе сумата по акредитива, ние потвърждаваме, че приемаме документите и банката може да нареди превода към доставчика.

Банката прехвърля средства от кредитната линия по банковата сметка на компанията и след това нарежда плащането към доставчика по условие на издадения акредитив.

Предварително Ви благодаря!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация