Счетоводни грешки и начин за корекцията им


Понякога се случва да сгрешим. Ако си открием грешката преди да сме приключили отчетния период, да сме публикували отчетите си и да сме подали данъчните си декларации, можем да я коригираме текущо. Какво обаче да правим ако всичко е приключило и чак тогава я забележим?

В тази статия на Теодор Тодоров ще прочетеш:

  • Какви са счетоводните аспекти на счетоводните грешки и как МСС-8 и СС-8 регламентират тяхното коригиране
  • Ще намериш практически пример за преизчисляване на финансовия отчет в резултат на счетоводни грешки
  • Какво трябва да знаем за данъчните аспекти при третирането на счетоводни грешки
  • Някои практически аспекти и рискове

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация