Сумирано изчисляване на работното време - общи положения съгл. КТ

Темата за сумираното изчисляване на работното време е твърде обширна и има много казуси, за които се срещат по няколко решения. Ще се опитаме в няколко теми да засегнем най-важните въпроси, които възникват, когато фирмата премине на сумирано изчисляване на работното време

За да може да ги прочетеш,

абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация