Срокове при прекратявяне на тр. договор без предизвестие и по взаимно съгласие


Продължаваме с темата за сроковете в Кодекса на труда

В тази статия ще прочетеш:

  • Какъв е срокът за прекратяване на трудовия договор без предизвестие.
     
  • Кога е моментът на прекратяване на трудовото правоотношение на това основание
  • Какъв е срокът за отправено предложение за прекратяване на договора по взаимно съгласие
  • Кога се прекратява трудовият договор по взаимно съгласие

За да може да прочетеш цялата статия, трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация