Срокове и задължения на работодателите по Закона за хората с увреждания през 2020 година

Работодателите с над 50 работници или служители ежегодно следва да изпълняват квоти по Закона за хората с увреждания, както и да изготвят списък с работни места за трудоустроени по реда на чл. 315 от КТ.

За да улесним тази група работодатели, ще предоставим една схема със сроковете и препоръчителните и задължителните действия, в първите 6 месеца от годината, както и действията им до края на всяка календарна година.

В настоящата статия представяме времева скала на задълженията на работодателя, която е препоръчителна за спазване. Законовите срокове също ще бъдат посочени. 

За да може да я прочетеш, трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация