Срокове за промяна на вида на осигуряване при СОЛ

 

Самоосигуряващите се лица са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт (фонд “Пенсии“). По свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (фонд ОЗМ).

В тази статия сме обобщили:

  • Срокове за промяна на вида на осигуряване
  • Определяне вида на осигуряване
  • Периоди, за които самоосигуряващите се лица не се осигуряват

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Самоосигуряващо се лице