Сроковете в Кодекса на труда: срок на предизвестие


Кодексът на труда съдържа множество и най-различни срокове, определени в календарни и работни дни, както и в месеци или в години. 

За работодателите, а и за работниците и служителите нерядко възникват въпроси и колебания относно броенето на сроковете, изчисляването на сроковете и кога изтича последният ден и час на съответните срокове, а от там какво губи работодателят или работникът или служителят, когато не са предприели действия в рамките на този срок.
 

Ето защо обобщихме всички срокове, посочени в Кодекса на труда - как се изчисляват, кога започват и свършват 

И така ето първа част от тази тема- Как следва да се изчисли срокът на предизвестие

За да може да прочетеш цялата статия, трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация