Справки от предприятия за доходи на чуждестранни физически лица

  • Изплатили ли сте през 2021 доходи на чуждестранни физически лица ?
  • Знаете за справките, които предприятията и самоосигуряващите се лица са длъжни да подават съгласно ЗДДФЛ, нали ? (чл.73 и чл.73а ЗДДФЛ).

Някои от формулярите съдържат специфични приложения, когато физическите лица не са местни лица за България, като има значение дали са местни за данъчни цели в друга държава членка на ЕС или са местни лица за данъчни цели в трети държави (тъй като част от данните са предназначени за целите на автоматичния обмен в рамките на ЕС).

Влез в ZnamKak.com и прочети  Обобщение на дължимата към фиска информация в зависимост от видовете доходи, изплащани от предприятията към чуждестранни физически лица.

Една много полезна таблица с видовете справки по ЗДДФЛ, срокове и видове ЧФЛ. Неин автор е Мария Янчева, управител на Аркфин ООД

 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Справките по чл. 73 ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ